Startsida
Reiki
Coaching
Kundalini Yoga
     Om Yoga
     Hur gör man?
Medicinsk yoga
Yoga mot migrän
Sommaryoga
Yogaterapi
Yogisk massage
Schema o Priser

MedVind
Referenser
Hitta hit
Kontakt
Camilla Alsved
0705-105068
medvindyoga@gmail.com


Om Kundalini yoga

Kundaliniyoga är en kraftfull och dynamisk form av yoga som blandar rörelser, andningsövningar och meditationer. Den handlar inte bara om fyskisk aktivitet, utan i första hand om att få mer livsenergi och öka sin medvetenhet. Yoga, som betyder förening , balans eller länka samman, är en urgammal andlig disciplin där man arbetar med att föra samman kropp, sinne och själ.

Yogaträningen arbetar på många olika nivåer och med flera av kroppens olika system samtidigt:
- Andning och lungor
- Nervsystemet och hjärnan
- Muskulaturen
- Matsmältningsapparaten
- Körtelsystemet
- Lymfsystemet

Vardagens tänkande handlar mycket om att prestera och jämföra oss med andra. När vi utför yoga övar vi ett annat förhållningssätt. Vi lär oss att uppmärksamma kropp och sinne på ett medvetet och accepterande sätt. Det handlar om att bli lyhörd för kroppens sätt att kommunicera med oss.

Yogarörelserna stärker vår kropp och renar meridianssystemet, dvs de energibanor som löper genom kroppen. Parallellt med den fysiska kroppen har alla människor en energikropp som bl a innefattar meridianer och chakras, olika energicentra i vår kropp. När vi utövar yoga aktiveras detta subtila energisystem och en vitalisering och rening startar

Historia
Kundaliniyogan har sina rötter i Tibet och norra Indien och bedöms, utifrån arkeologiska fynd, vara mellan 4 och 5.000 år gammal. Begreppet Kundalini betyder Livsenergi och motsvarar Qi (som i Qi Gong) eller Chi i andra traditioner.

I västerlandet började yoga utövas först på 1800-talet. Till en början var det inte så många som övade yoga i våra trakter, men från 1960-talet har intresset vuxit kraftig.


Effekter av yoga

Kundaliniyoga kan utövas av alla människor oavsett ålder.
Regelbuden yogaträning ger tydliga och kraftfulla effekter. Effekterna är alltid individuella på grund av att varje person är unik.
Yogan balanserar det endokrina körtelsystemet, stärker upp uthålligheten i nervsystemet, ger energi och skapar en djupgående balans i både kropp och sinne. Syftet med all yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet.

Sedan 1910-talet har det gjorts åtskilliga undersökningar på yogans medicinska effekter. De flesta studier gäller mjuka former av yoga och bland annat har det påvisats att andningen blir lugnare, muskelspänningar släpper, blodtrycket och ämnesomsättningen sjunker.

Läs mer om forskning på www.medicinskyoga.se